image

Przejęcia przedsiębiorstwa

Zapewniamy optymalne finansowanie rozwoju Twojej firmy.
Dla kogo?

 • Grupy kapitałowe
 • Fundusze private equity
 • Średnie i duże przedsiębiorstwa

Proces przejęcia przedsiębiorstwa

Etapy

Opracowanie strategii przejęć

Poszukiwanie celów przejęć

Ocena celów przejęć

Negocjacje transakcji i finalizacja

PMI (post-merger integration)

Nasza wartość dodana

 • Identyfikujemy rynki i branże, w których możesz uzyskać najwyższy zwrot z uzyskanego kapitału
 • Pomagamy przygotować Twoją organizację do maksymalizacj i efektów synergii
 • Identyfikujemy firmy, które mają największy potencjał
 • Badamy aktualną sytuację biznesową i finansową
 • Weryfikujemy gotowość właścicieli do sprzedaży
 • Pozyskujemy informacje niezbędne do rzetelnej oceny przedsiębiorstwa
 • Budujemy modele finansowe i modele wyceny przedsiębiorstw
 • Wspieramy Cię w negocjacjach, zapewniając uzyskanie najlepszych możliwych warunków transakcji
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji (term­sheet,list intencyjny)
 • Planujemy i wdrażamy proces integracji pofuzyjnej, aby realizacja oczekiwanych efektów z przejęcia nastąpiła w najkrótszym możliwym czasie

Proces przejęcia przedsiębiorstwa

Opracowanie strategii przejęć

 • Identyfikujemy rynki i branże, w których możesz uzyskać najwyższy zwrot z uzyskanego kapitału
 • Pomagamy przygotować Twoją organizację do maksymalizacj i efektów synergii

Poszukiwanie celów przejęć

 • Identyfikujemy firmy, które mają największy potencjał
 • Badamy aktualną sytuację biznesową i finansową
 • Weryfikujemy gotowość właścicieli do sprzedaży

Ocena celów przejęć

 • Pozyskujemy informacje niezbędne do rzetelnej oceny przedsiębiorstwa
 • Budujemy modele finansowe i modele wyceny przedsiębiorstw

Negocjacje transakcji i finalizacja

 • Wspieramy Cię w negocjacjach, zapewniając uzyskanie najlepszych możliwych warunków transakcji
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji (term­sheet,list intencyjny)

PMI (post-merger integration)

 • Planujemy i wdrażamy proces integracji pofuzyjnej, aby realizacja oczekiwanych efektów z przejęcia nastąpiła w najkrótszym możliwym czasie

Korzyści

Krótszy czas pozyskania inwestora

Dzięki naszemu udziałowi w procesie pozyskania inwestora, możesz szybko dotrzeć do inwestorów, którzy szukają takich projektów inwestycyjnych jak twój i uzyskać decyzję inwestycyjną w najkrótszym możliwym czasie

Maksymalizacja wyceny i wartości firmy w przyszłości

Pomagamy w przeprowadzeniu transakcji, która zapewnia zarówno wysoką wycenę spółki w momencie wejścia inwestora, jak i gwarantuje

Optymalny wybór inwestora

Współpracujemy jedynie z rzetelnymi, sprawdzonymi inwestorami, dzięki nam zyskujesz pewność, że Twoim partnerem będzie uczciwy inwestor, a transakcja odbędzie się na zasadach win-win

Nasze atuty

Posiadamy szerokie kontakty z inwestorami

Współpracujemy blisko z wieloma funduszami private equity i venture capital oraz inwestorami prywatnymi; poprzez sieć Globalscope Partners docieramy do inwestorów z całego świata

Rozumiemy twój biznes

Pracowaliśmy z klientami z wielu sektorów gospodarki i rozumiemy potencjał twojego biznesu, podejmujemy się jedynie tych projektów, w które sami wierzymy i jesteśmy przekonani, że wniesiemy wartość

Jesteśmy efektywni

Jesteśmy nastawieni na szybkie osiąganie rezultatów, naszym celem jest jak najszybsze przeprowadzenie transakcji na optymalnych dla ciebie warunkach

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie składa się z dwóch elementów – części stałej (Retainer) oraz części zmiennej (Success Fee).

Retainer:

Pokrywa koszty prac przygotowawczych przed realizacją
transakcji – płatny jest miesięcznie lub po osiągnięciu określonych kamieni milowych

Success fee:

Success fee płatne jest po realizacji transakcji – wyrażone jest procentem wartości transakcji – procent jest uzależniony od wielkości transakcji oraz stopnia jej trudności

Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualną wycenę transakcji.

Skontaktuj się z nami

Referencje

 • XBS_Logo

  XBS Group

  Aventis Capital pomógł nam w przeprowadzeniu dwóch przejęć. Pracowaliśmy z nimi przy identyfikacji celów przejęcia, due diligence i negocjacjach warunków transakcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości usług Aventis Capital i z przyjemnością polecimy ich usługi każdemu, kto planuje kupić lub sprzedać przedsiębiorstwo.


  Jean-Francois Faucher

  CEO,
  XBS Group

 • Tax Care

  Dzięki Aventis Capital szybko zidentyfikowaliśmy najlepsze przedsiębiorstwa w naszej branży i w krótkim i efektywnym procesie dokonaliśmy akwizycji. Darzymy Aventis Capital zaufaniem jako sprawdzonego partnera.

   


  Adam Głos

  Prezes Zarządu,
  Tax Care